Главная / 2001 / Оружие и охота №3

Витяг з інструкції "Про порядок виготовлення, придбання,....

8.5.До вихолощеної зброї належить зброя армійських зразків, спеціально пристосована до стрільби холостими зарядами, з якої неможливо зробити постріл бойовим зарядом.

8.6.До учбової вогнепальної зброї належить нарізна зброя армійських зразків (пістолети, револьвери, гвинтівки, карабіни, автомати і кулемети тощо); мисливська вогнепальна зброя приведена на заводах-виготовлювачах чи в майстернях з ремонту зброї до стану, що виключає можливість здійснення пострілу без спеціальних ремонтних робіт.

8.7.До спортивної вогнепальної зброї належать спортивні пістолети, револьвери, гвинтівки, які виробником передбачені для використання в спортивних цілях, а також гладкоствольні рушниці.

8.8.До мисливської вогнепальної зброї належать мисливські карабіни, гладкоствольні рушниці, гладкоствольні рушниці із свердловиною "парадокс" з нарізами 100-140 мм на початку або у кінці ствола, мисливські рушниці з свердловиною "сюпра", комбіновані рушниці, що мають нарівні з гладкими і нарізні стволи, та мисливські малокаліберні гвинтівки. Довжина стволів гладкоствольних рушниць повинна бути не менше 450 мм, а загальна довжина зброї не менше 800 мм.

8.9.До бойових припасів належать патрони до нарізної вогнепальної зброї різних калібрів, а також заряджені патрони для гладкоствольних мисливських рушниць, мисливський порох і капсулі.

8.10. До пневматичної зброї належать пістолети, револьвери, гвинтівки калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, в яких снаряд (куля) приводиться в рух за рахунок стиснутих газів.


12.1.Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17 червня 1992 р. № 2471-ХІІ "Про право власності на окремі види майна" правом придбання мисливської гладкоствольної зброї користуються громадяни, які досягли 21-річного віку, а мисливської нарізної зброї — 25-річного віку, на холодну та пневматичну зброю — 18-річного віку. Кількість зброї, яку може мати громадянин України, не обмежена, однак власник зброї повинен забезпечити її безумовну схоронність. У разі наявності трьох і більше одиниць вогнепальної, пневматичної зброї, арбалетів приміщення (будинок, квартира тощо) або сейф (шафа) для її зберігання повинні бути обладнані охоронною сигналізацією, автономною або з виводом на ПЦН органів внутрішніх справ.

При цьому спускові гачки мисливської вогнепальної зброї повинні бути замкнені курковими замками безпеки.

12.2.Для одержання в органах внутрішніх справ дозволу на придбання мисливської нарізної, комбінованої, гладкоствольної, пневматичної зброї, арбалетів громадянами подаються такі документи:

 • письмове клопотання щодо видачі дозволу на ім’я керівника органу внутрішніх справ;
 • заповнена картка-заява;
 • медичний висновок лікувального закладу про відсутність протипоказань, що перешкоджають придбанню зброї;
 • сертифікат про проходження обов'язкового профілактичного наркологічного огляду;
 • довідка про проходження вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та застосування;
 • платіжне доручення (квитанція) установи банку про оплату послуг за видачу такого дозволу.

Для одержання дозволу на придбання інших видів холодної зброї, їх сучасних копій (катани, мечі, шаблі, кортики, кинджали тощо) з метою їх колекціонування громадяни в органи внутрішніх справ за місцем проживання подають заяву та квитанцію про оплату послуг за видачу дозволу.

Дозволи на придбання зброї видаються громадянам органами внутрішніх справ після пред'явлення паспорта або документа, який засвідчує особу. Невикористані дозволи мають бути повернені в органи внутрішніх справ.

12.3.Військовослужбовці Міністерства оборони, Національної гвардії, Державного комітету України у справах охорони державного кордону, Служби безпеки, Управління державної охорони, а також особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України дозволи на придбання, зберігання мисливської, гладкоствольної, нарізної, комбінованої вогнепальної, пневматичної і холодної зброї одержують після подання відповідного рапорту, довідки з місця роботи, платіжного доручення (квитанції) установи банку про оплату послуг за видачу такого дозволу та заповненої картки-заяви.

12.4.Придбана громадянами гладкоствольна, нарізна, комбінована мисливська вогнепальна, пневматична та холодна зброя протягом десяти днів з дня придбання має бути зареєстрована в органах внутрішніх справ за місцем проживання власника з одержанням дозволу на її зберігання, носіння.

12.5.Для одержання дозволу на зберігання, носіння вогнепальної мисливської, гладкоствольної, нарізної, комбінованої та пневматичної зброї, арбалетів власниками в органи внутрішніх справ подаються:

 • письмове клопотання щодо видачі дозволу на ім'я керівника органу внутрішніх справ;
 • три фотокартки розміром 3х4 см;
 • дублікат дозволу на придбання зброї з відміткою магазину про продану зброю або інший документ, що засвідчує джерело, надходження та приналежність зброї;
 • платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг за реєстрацію (перереєстрацію) зброї.

  Для одержання дозволу на зберігання колекційної холодної зброї її власник подає в орган внутрішніх справ, за місцем проживання:

 • дублікат дозволу з відміткою магазину про реалізацію такої зброї або інші документи;
 • кольорові фотографії зброї розміром 15x15 см.

На підставі поданих документів орган внутрішніх справ видає дозвіл на зберігання такої зброї. В дозволі ставиться штамп "колекція".

У разі потреби перевезення такої зброї (для участі у виставках тощо) органи внутрішніх справ видають дозволи на її перевезення.

Мисливські ножі придбаються громадянами з дозволу органу внутрішніх справ на право зберігання і носіння мисливської вогнепальної зброї, а також арбалетів, що використовуються громадянами виключно для полювання. При цьому в дозволі на право зберігання і носіння зброї магазином робиться відмітка про реалізацію такого ножа.

12.6.Особам, які мають нагородну вогнепальну зброю (пістолети, револьвери, гвинтівки, карабіни, мисливські рушниці), органами внутрішніх справ видаються дозволи на її зберігання без зазначення строку їх дії з позначкою "Нагородна". Нагородною вважається зброя, одержана в порядку, встановленому законодавством України.

12.7.Для одержання дозволу на зберігання нагородної зброї власником в орган внутрішніх справ подаються такі документи:

 • письмове клопотання;
 • заповнена картка-заява;
 • оригінал або засвідчена в нотаріальному порядку копія документа про нагородження зброєю;
 • три фотокартки розміром 3x4 см;
 • платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг за видачу дозволу.

12.8.Генерали, адмірали і офіцери Міністерства оборони України, Національної Гвардії України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Служби безпеки України, Управління Державної охорони, а також особи вищого, старшого та середнього начальницького складу органів внутрішніх справ України, які мають нагородну зброю, при звільненні в запас або відставку зобов'язані в місячний термін зареєструвати таку зброю в органах внутрішніх справ за місцем проживання і одержати дозвіл на її зберігання.

12.9.Подарована мисливська нарізна, гладкоствольна вогнепальна, пневматична та холодна зброя може бути зареєстрована, якщо особа, якій вона подарована, має дозвіл на її придбання. Реєстрація такої зброї відбувається відповідно до вимог, встановлених п.12.5 цієї Інструкції.

12.10.Спортсмени-стрільці можуть користуватися закріпленою за ними спортивною нарізною та холодною зброєю тільки в межах стрілецьких тирів або стрільбищ без права зберігання її за місцем проживання. Гладкоствольна зброя може видаватися на зберігання за місцем проживання членам і кандидатам в члени збірної команди України, майстрам спорту, кандидатам у майстри спорту і першорозрядникам із стендової стрільби у разі одержання ними в органах внутрішніх справ дозволу на зберігання зброї. Зазначена зброя зберігається цими особами відповідно до вимог, викладених у п.12.12 цієї Інструкції.

12.11.Для навчання практичній стрільбі громадян, які виявляють бажання придбати зброю, дозволяється використання мисливської вогнепальної зброї, яка належить іншим громадянам, підприємствам, установам, організаціям. Навчання стрільбі проводиться тільки на стрільбищах, мисливських стендах і в інших спеціально відведених місцях, ліцензованих МВС України, в присутності власника зброї та особи, яка проводить навчання згідно з програмою, визначеною МВС України.

12.12.Вогнепальна, пневматична, холодна (арбалети) зброя, що належить окремим особам, має зберігатися в місцях постійного проживання власників у міцних, з надійними замками дерев'яних шафах або металевих ящиках, спеціально виготовлених для зберігання зброї, в розібраному, розрядженому стані, зі спущеними курками, окремо від бойових припасів. У разі виникнення реальної загрози, з метою відвернення протиправного насильницького проникнення в житло, захисту особистого життя та життя інших і громадян вогнепальна зброя може зберігатися в зібраному стані (в період загрози). Дозволяється за погодженням з територіальними органами внутрішніх справ зберігати зброю в дачних будинках у період проживання там громадян, власників зброї. До зброї не повинні мати доступ сторонні особи і, особливо, діти.

У виняткових випадках допускається з дозволу органів внутрішніх справ тимчасове зберігання зброї без права її використання в іншого дорослого члена сім'ї або найближчого родича, а в разі їх відсутності — в інших громадян на час тривалого (понад три місяці) відрядження, перебування на військових зборах або проходження власником зброї строкової служби у Збройних Силах України при дотриманні встановлених правил її зберігання. На період тимчасового зберігання зброї особі, яка прийняла її на зберігання, органи внутрішніх справ видають дозвіл з позначкою "на тимчасове зберігання без права користування".

12.13.Під час перенесення або перевезення всіма видами транспорту вогнепальна, пневматична, холодна (арбалети) зброя має бути зачохленою, у розрядженому, розібраному стані (якщо це можливо). У всіх випадках під час перенесення або перевезення вогнепальної зброї власник зобов’язаний мати при собі дозвіл органів внутрішніх справ на право її зберігання і носіння. З метою самозахисту від злочинних посягань зброя може перевозитися в зібраному стані, розрядженою.

У всіх випадках перенесення та перевезення такої зброї її спускові гачки повинні бути замкнені курковими замками безпеки.

12.14.Вогнепальна зброя, крім зброї армійських зразків, заряджені патрони до неї, пневматична та холодна зброя громадянами України перевозяться через державний кордон на підставі дозволів МВС, ГУМВС, УМВС України, а іноземними громадянами — тільки за дозволом МВС України.

12.15.Допускається оформлення в органах внутрішніх справ документів на передачу мисливської вогнепальної, пневматичної і холодної зброї від одного власника іншому. Це здійснюється за місцем обліку зброї, яка передається працівником дозвільної системи в присутності її власника та особи, що має дозвіл органів внутрішніх справ на придбання цього виду зброї. При цьому марка, калібр і номер зброї, що передається, а також прізвище, ім’я, по батькові, адреса колишнього власника вписуються в дозвіл і в дублікат дозволу на придбання. Записи завіряються підписом начальника органу внутрішніх справ і печаткою. Дублікат дозволу повертається новому власникові для постановки зброї на облік за місцем проживання. Одночасно на підставі здійсненої передачі зброї вносяться відповідні записи в книгу обліку власників про зняття зброї з обліку. Також відповідні зміни про цю зброю вносяться в АІС "Арсенал".

12.16.Власник зброї у разі зміни місця проживання зобов'язаний звернутися до органу внутрішніх справ із проханням щодо зняття її з обліку, вказавши при цьому нову адресу. Після прибуття на нове місце проживання власник зобов’язаний у десятиденний строк (у прикордонній місцевості протягом 24 годин) поставити на облік особисту зброю в місцевому органі внутрішніх справ.

12.17.У разі смерті власника нагородна нарізна вогнепальна зброя армійських зразків негайно здається родичами померлого в органи внутрішніх справ безкоштовно, а мисливська нарізна або гладкоствольна вогнепальна зброя, пневматична та холодна зброя — протягом десятиденного терміну здається в органи міліції на тимчасове зберігання до вирішення питання щодо спадкування майна (але на строк не більше шести місяців). Якщо хтось із спадкоємців бажає стати власником такої зброї, вона може бути зареєстрована на його ім’я у встановленому порядку. Якщо серед спадкоємців немає осіб, які можуть мати або мають право на зберігання зброї, родичами померлого власника вона повинна бути в місячний строк продана або подарована особі, що має дозвіл органів внутрішніх справ на придбання зброї.

12.18.Мисливська вогнепальна, пневматична і холодна зброя, що визнана комісією з визначення технічного стану зброї непридатною для подальшого користування (не підлягає ремонту), не реєструється (не перереєстровується) і в місячний строк власником здається в органи внутрішніх справ безкоштовно для знищення або робиться в майстернях з ремонту зброї непридатною для стрільби і знімається з обліку. Така зброя для використання її окремих частин та вузлів може за згодою власників зброї передаватись (продаватись) установам, що займаються підприємницькою діяльністю з ремонту спортивної і мисливської зброї.

12.19.У разі втрати або крадіжки зброї власник зобов’язаний негайно повідомити про це органи внутрішніх справ.

12.20.Вогнепальну, пневматичну, холодну зброю (у тому числі нагородну) згідно з законодавством може бути вилучено в громадян органами внутрішніх справ за допущені порушення правил її зберігання, перевезення і користування, а також в інших випадках, передбачених цією Інструкцією.

Про анулювання дозволу на зберігання вогнепальної, пневматичної та холодної зброї органом внутрішніх справ виноситься мотивований висновок про анулювання дозволу на зберігання вогнепальної, пневматичної чи холодної зброї, який затверджується начальником органу внутрішніх справ (додаток 23). У висновку викладаються підстави і мотиви прийняття такого рішення.

12.21.У разі анулювання органом внутрішніх справ дозволу на зберігання зброї вона, а також бойові припаси до неї в 15-денний строк передаються власниками чи їхніми і представниками на комісійний продаж або можуть бути подаровані особі, що має дозвіл на придбання такої зброї.

Якщо власник зброї у вказаний строк відповідного рішення щодо її реалізації не прийняв, вона вилучається і передається в комісійну торгівлю з поверненням власнику її вартості після продажу.

12.22. Вогнепальна, пневматична і холодна зброя, а також бойові припаси, що належать особам, які притягуються до кримінальної відповідальності, зберігаються в органах внутрішніх справ до прийняття остаточного рішення слідчих органів або суду щодо кримінальної справи. Якщо стосовно зазначеної особи кримінальна справа закрита або судом винесений виправдувальний вирок, зброя, а також дозвіл на її зберігання повертаються власникові.

12.23.Для визначення технічного стану щодо наявності основних ушкоджень мисливської вогнепальної зброї, які враховуються при реєстрації (перереєстрації) (додаток 24) в кожному районі, місті при органах внутрішніх справ створюються комісії з числа працівників дозвільної системи, мисливських інспекторів, техніків зі зброї, експертів-криміналістів, інших знавців зброї, склад яких затверджується рішенням місцевих державних адміністрацій чи, органів місцевого самоврядування.

12.24.Генерали, адмірали, офіцери Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Державного комітету у справах охорони державною кордону України, Служби безпеки України, Управління державної охорони, а також особи вищого, старшого та середнього начальницького складу органів внутрішніх справ України при звільненні в запас або відставку з правом носіння військової форми зберігають кортики без дозволу органів внутрішніх справ. У разі смерті власника кортики здаються родичами у військові комісаріати або в органи внутрішніх справ за місцем проживання власника.

12.25.При здачі до органів внутрішніх справ вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, що може перебувати у власності громадян України, для подальшої реєстрації в особисте користування, оформлення документів здійснюється в порядку, передбаченому п. 12.5 цієї Інструкції. При цьому обов’язково здійснюється перевірка кожної одиниці зброї по обліках МВС України як викраденої, втраченої, знайденої.

ЄДИНИЙ ТАРИФ на послуги, пов’язані з придбанням, зберіганням, обліком, перевезенням вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, вибухових матеріалів, а також щодо предметів, на які поширюється дозвільна система.

від 28 грудня 1995 року № 1060 із змінами і доповненнями внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 року № 49 та від 4 серпня 2000 року № 12281. Надання консультацій щодо оформлення документів з питань дозвільної системи:юридичним особам0,5 за консультацію (8,5)фізичним особам0,2 за консультацію (3,4) 2. Оформлення документів, пов’язаних з видачею дозволу на придбання і перевезення вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів, інших предметів, на які поширюється дозвільна система:юридичним особам України3,0 за дозвіл (51) (термінове 102)фізичним особам:громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, що постійно проживають в Україні 0,5 за дозвіл (8,5) (термінове 17) іноземцям та особам без громадянства (крім тих, що постійно проживаютьв Україні) 4,0 за дозвіл (68) (термінове 136) 3. Реєстрація (перереєстрація) мисливської, холодної, пневматичної та газової зброї, що належить громадянам 0,5 за кожну одиницю зброї

зброї (8,5) (термінова 17)

реєстрація нагородної зброї

2,0 за дозвіл (34)

(термінова 68) 4.Оформлення документів, пов’язаних з видачею дозволу на: відкриття та функціонування об’єктів дозвільної системи з вибуховими матеріалами піротехнічних майстерень та інших об'єктів відповідно до Положення про дозвільну систему 5,0 за дозвіл (85)

(термінове 170) зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система, на об'єктах дозвільної системи 5,0 за дозвіл (85)

(термінове 170) зберігання і носіння зброї, що належить підприємствам, установам і організаціям, під час виконання службових обов'язків

0,5 за дозвіл (8,5)

(термінове 17) виготовлення печаток і штампів установам організаціям, суб'єктам підприємницької діяльності

3,0 за дозвіл (51)

(термінове 102) знищення печаток і штампів

1,0 за квитанцію (17)

(термінове 34) ввезення з-за кордону та вивезення з України зброї, боєприпасів, інших предметів, на які поширюється дозвільна система:

юридичним особам

5,0 за дозвіл (85)

(термінове 170)

фізичним особам:

громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, що постійно проживають в Україні

1,0 за дозвіл (17)

(термінове 34) іноземцям та особам без громадянства (крім тих, що постійно проживають в Україні)

2,0 за дозвіл (34)

(термінове 68) транзит через територію України зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів, інших предметів, на які поширюється дозвільна система, юридичним та фізичним особам інших держав:

юридичним особам

10.0 за дозвіл (170)

(термінове 340)

фізичним особам

5,0 за дозвіл (85)

(термінове 170) 5. Оформлення документів, пов’язаних з наданням згоди установам, організаціям, та суб'єктам підприємницької діяльності на укладення договорів з громадянами щодо виконання робіт, пов'язаних з виготовленням, придбанням, зберіганням, обліком, охороною, перевезенням предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система

1,0 за кожну особу,

що оформляється на роботу (17) 6. Повторна видача, замість втрачених, дозвільних документів, передбачених пунктами 2-5

у 5-кратному розмірі до визначеного у пунктах 2-5

(термінове Х 2) 7. Переоформлення зброї за місцем її обліку з одного власника на іншого

5,0 за дозвіл (85)

(термінове 170) 8.Видача напраплення на реалізацію зброї:юридичним особам

1,0 за направлення (17)

(термінове 34)

фізичним особам

0,2 за направлення (3,4)

(термінове 6,8) 9.Термінова видача (протягом трьох робочих днів) дозвільних документів, передбачених пунктами 2-4,6-8 у двократному розмірі, до визначеного у пунктах 2-4, 6-8Примітки: розмір тарифу в співвідношенні до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян — 17 грн. (в дужках зазначена сума в гривнях).