Главная / 2006 / Оружие и охота №1

Протокол №1установчої конференціїВсеукраїнської спортивноїгромадської організації ФПСУ.

Оружие и Охота2006, №1.

Київська обл., м. Бровари 23 грудня 2005 р.

ПРИСУТНІ: уповноважені представники місцевих осередків з 17 областей України та м. Києва:

1. Барабаш Андрій Петрович (Харківська область);2. Брук Валерій Давидович (Рівненська область);3. Гарбуз Олександр Анатолійович (Миколаївська область);4. Гиря Валентин Миколайович (Донецька область);5. Гиря Олександр Анатолійович (Сумська область);6. Денисавець Роман Іванович (Волинська область);7. Завєєдєв Сергій Леонідович (Чернігівська область);8. Карнаух Дмитро Вікторович (Луганська область);9. Коссак Анатолій Ігорович (Івано-Франківська область);10. Муляк Роман Володимирович (Львівська область);11. Ніфант’єв Сергій Анатолійович (м. Київ);12. Пилипенко В’ячеслав Олександрович (Полтавська область);13. Сівцев Сергій Васильович (АР Крим);14. Смутко Володимир Олександрович (Кіровоградська область);15. Токар Ігор Іванович (Київська область);16. Ходус Валерій Володимирович (Херсонська область);17. Частухін Олег Миколайович (Черкаська область);18. Шапаренко Сергій Анатолійович (Вінницька область);19. Поровський Микола Іванович, народний депутат України (м. Київ);20. Кізько Юрій Андрійович, голова організаційного комітету з проведення Конференції Федерації, Президент Міжнародного спортивно-стрілецького клубу "Сапсан" (Київська обл.).ЗАПРОШЕНІ:представники українських періодичних видань "Оружие и охота" – Папков Юрій Степанович, "Волонтер" – Шейніч Тетяна Василівна.ОБРАНІ:Почесна Президія Установчої Конференції (надалі "Конференції):Голова Президії – Поровський М.І.;Члени Президії – Кізько Ю.А., Гиря В.М.;Секретар Президії – Токар І.І.ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. Про стан та перспективи розвитку в Україні нового виду стрілецького спорту – практичної стрільби – та необхідність створення Всеукраїнської спортивної громадської організації "Федерація практичної стрільби України" (надалі "Федерації").2. Затвердження Статуту Федерації.3. Обрання Статутних органів Федерації.4. Прийняття колективних членів, визначення розміру членських внесків.5. Питання реєстрації Федерації, інші поточні питання.1. СЛУХАЛИ:1.1. Вступне слово, привітання Голови Організаційного комітету з проведення Конференції Кізька Ю.А., доповідь про роботу Організаційного комітету по скликанню Конференції, створенню місцевих осередків. Оголошення кворуму за результатами реєстрації, представлення зареєстрованих делегатів Конференції та запрошених осіб, пропозицію – обрати робочий орган Конференції – Почесну Президію Конференції.Від делегатів надійшли пропозиції обрати Почесну Президію Конференції у наступному складі:Голова Президії – Поровський М.І.,Члени Президії – Кізько Ю.А.,Гиря В.М.,Секретар зборів – Токар І.І.Інших пропозицій та кандидатур не надходило. За обрання Почесної Президії Конференції у запропонованому складі проголосували одноголосно.1.2. Голову Президії Поровського М.І., який оголосив Установчу Конференцію відкритою.1.3. Доповідь Гирі В.М. про історію створення та розвитку практичної стрільби, стан цього виду спорту в світі, в Україні, про стосунки з закордонними організаціями та Міжнародною конфедерацією практичної стрільби, порядок організації й проведення змагань у різних номінаціях.1.4. Виступ Поровського М.І. про стратегічні завдання практичної стрільби, перспективи її розвитку та про необхідність створення Всеукраїнської спортивної громадської організації "Федерація практичної стрільби України".За створення та назву Всеукраїнської спортивної громадської організації "Федерація практичної стрільби України" проголосували одноголосно.УХВАЛИЛИ:1. Створити Всеукраїнську спортивну громадську організацію "Федерація практичної стрільби України" (надалі "Федерація").2. СЛУХАЛИ:2.1. Виступ Голови Конференції Поровського М.І. з доповіддю про проект Статуту Федерації.2.2. Виступи члена Президії Гирі В.М та делегата Карнауха Д.В. з зауваженнями до Статуту.2.3. За прийняття Статуту з врахуванням зауважень проголосували одноголосно.УХВАЛИЛИ:1. Затвердити Статут Всеукраїнської спортивної громадської Організації "Федерація практичної стрільби України".3.СЛУХАЛИ:3.1. Пропозицію делегатів конференції Кізька Ю.А., Муляка Р.В.; Сівцева С.В., Гирі В.М., Завєдєєва С.Л. про висунення на посаду Президента Федерації терміном на п’ять років кандидатури Поровського Миколи Івановича.Інших пропозицій від делегатів Конференції не надходило.За обрання Поровського М.І. на посаду Президента Федерації проголосували одноголосно.3.2. Пропозиції про обрання членів Президії Федерації терміном на п’ять років у складі Першого Віце-Президента, двох Віце-Президентів та Секретаря Федерації.Від делегатів конференції на зайняття вищезазначених посад надійшли пропозиції про наступні кандидатури:Перший Віце-Президент Федерації – Токар Ігор Іванович.Віце-Президент Федерації – Гиря Валентин Миколайович.Віце-Президент Федерації – Сіденко Юрій Григорович.Секретар Федерації – Кізько Юрій Андрійович.Інших пропозицій від делегатів Конференції не надходило.За обрання вищеназваного складу Президії Федерації проголосували одноголосно.3.3.Секретаря Конференції Токаря І.І., який запропонував обрати Раду Федерації у наступному складі:1. Голова Ради Федерації (Президент Федерації) – Поровський Микола Іванович. Члени Федерації:2. Коссак Анатолій Ігорович (Івано-Франківська область);3. Пилипенко В’ячеслав Олександрович (Полтавська область);4. Барабаш Андрій Петрович (Харківська область);5. Гиря Олександр Анатолійович (Сумська область);6. Омельяненко Герман Григорович (м. Київ);7. Кізько Олена Віталіївна (Київська область);8. Брук Валерій Давидович (Рівненська область);9. Писаренко Віктор Григорович (Вінницька область);10. Папавицький Генадій Олександрович (Кіровоградська область);11. Каранаух Дмитро Вікторович (Луганська область);12. Опанасенко Руслан Валентинович (Черкаська область);13. Гарбуз Олександр Анатолійович (Миколаївська область);14. Завєєдєв Сергій Леонідович (Чернігівська область);15. Ходус Валерій Володимирович (Херсонська область);16. Сівцев Сергій Васильович (АР Крим);17. Муляк Роман Володимирович (Львівська область);18. Русляков Валентин Олександрович (Донецька область).3.4. На посаду членів Ревізійної комісії Федерації делегати Гиря В.М, Токар І.І. запропонували наступні кандидатури:Голова Ревізійної комісії – Частухін Олег Миколайович;Члени Ревізійної комісії – Смутко Володимир Олександрович, Денисавець Роман Іванович.УХВАЛИЛИ:обрати терміном на 5 років наступні Статутні органи Федерації:1. Президент Федерації – Поровський Микола Іванович.2. Президія Федерації:Президент Федерації – Поровський Микола Іванович;Перший Віце-Президент Федерації – Токар Ігор Іванович;Віце-Президент Федерації – Гиря Валентин Миколайович;Віце-Президент Федерації – Сіденко Юрій Григорович;Секретар Федерації – Кізько Юрій Андрійович.3. Рада Федерації:1. Голова Ради Федерації (Президент Федерації): Поровський Микола Іванович.Члени Федерації:2. Коссак Анатолій Ігорович (Івано-Франківська область);3. Пилипенко В’ячеслав Олександрович (Полтавська область);4. Барабаш Андрій Петрович (Харківська область);5. Гиря Олександр Анатолійович (Сумська область);6. Омельяненко Герман Григорович (м. Київ);7. Кізько Олена Віталіївна (Київська область);8. Брук Валерій Давидович (Рівненська область);9. Писаренко Віктор Григорович (Вінницька область);10. Папавицький Генадій Олександрович (Кіровоградська область);11. Каранаух Дмитро Вікторович (Луганська область);12. Опанасенко Руслан Валентинович (Черкаська область);13. Гарбуз Олександр Анатолійович (Миколаївська область);14. Завєєдев Сергій Леонідович (Чернігівська область);15. Ходус Валерій Володимирович (Херсонська область);16. Сівцев Сергій Васильович (АР Крим);17. Муляк Роман Володимирович (Львівська область);18. Русляков Валентин Олександрович (Донецька область).4. Ревізійна Комісій Федерації:Голова Ревізійної комісії – Частухін Олег Миколайович;Члени Ревізійної Комісії – Смутко Володимир Олександрович, Денисавець Роман Іванович.4. СЛУХАЛИ:4.1. Заяви представників трудових колективів періодичних видань "Оружие и Охота", "Волонтер", а також Міжнародного спортивно-стрілецького Клубу "Сапсан" про прийняття їх колективними членами Федерації.4.2. Виступ Кізька Ю.А., який запропонував за видатні заслуги в популяризації практичної стрільби в Україні прийняти Київську міську асоціацію практичної стрільби, очолювану Аббасовим Р.Н., колективним членом Федерації.4.3. Пропозицію Смутка В.О. про встановлення наступного розміру членських внесків на 2006 рік:10 грн. на місяць для індивідуальних членів Федерації;2500 грн. на рік для колективних членів Федерації.За вказані пропозиції проголосували одноголосно.УХВАЛИЛИ:1.Прийняти колективними членами Федерації періодичні видання "Оружие и охота" та "Волонтер".2. Визнати видання "Оружие и охота" офіційним печатним органом Федерації.3. Уповноважити Президію Федерації вирішити питання про прийняття Київської міської асоціації практичної стрільби колективним членом Федерації в разі подання її керівництвом відповідної заяви.4.Встановити наступний розмір членських внесків на 2006 рік:10 грн. на місяць для індивідуальних членів Федерації;2500 грн. на рік для колективних членів Федерації.5. СЛУХАЛИ:5.1. Виступ Поровського М.І. про необхідність реєстрації Федерації в Міністерстві юстиції України, потребу зібрати для цього всі необхідні документи, підписати листи-звернення і т. ін. Пропонується обрати відповідальних осіб, яким доручити документальне оформлення реєстрації Федерації в Міністерстві юстиції України та встановлення договірних відносин з Міністерством молоді і спорту України.Від делегатів Конференції надійшли пропозиції про призначення відповідальними особами Токаря І.І. та Карнауха Д.В.За дане рішення проголосували одноголосно.УХВАЛИЛИ:1. Відповідальним за подання документів та реєстрацію Всеукраїнської спортивної громадської організації "Федерація практичної стрільби України" в Міністерство юстиції призначити Першого Віце-президента федерації Токаря Ігоря Івановича.2. Відповідальним за подання документів, встановлення офіційних взаємовідносин Всеукраїнської спортивної громадської організації "Федерація практичної стрільби України" з Міністерством молоді та спорту України призначити члена Ради Федерації Карнауха Дмитра Вікторовича.Голова Президії ПОРОВСЬКИЙ М.І.Секретар Президії ТОКАР І.І.