Главная / 2007 / Оружие и охота №3

МІНІСТЕРСТВООХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩАУКРАЇНИ.

Щодо внесення змін до Закону України "Про захист тварин від жорсткого поводження".

Голові Городнянської районної ради УТМР Чернігівської області Юрченко О.М. вул. Набережна 2, м. Городня, Чернігівської обл., 15100.

Предлагаем вниманию читателей ответ Кабинета Министров Украины на коллективное обращение охотников Городнянского района Черниговской области к Президенту Украины В.А. Ющенко, опубликованное в журнале "Оружие и Охота" № 11, 2006 г.

Шановний Олександре Михайловичу!

За дорученням Кабінету Міністрів України від 05.12.06 № 49071/1/1-06 Мінприроди разом з Держкомлісгоспом розглянуло колективне звернення мисливців Городнянського району Чернігівської області до Президента України В.А.Ющенка щодо внесення змін до Закону України "Про захист тварин від жорсткого поводження" з метою захищення мисливців та інформує.

До статті 5.

Дана стаття забороняє лише пропаганду мисливства в системі дошкільної, загальної, середньої, професійно-технічної і вищої освіти. Стаття не забороняє вести підготовку спеціалістів мисливської справи в системі професійно-технічної і вищої освіти. Крім того, вона не забороняє вести заняття з мисливства і його пропаганду в гуртках, створених поза системи всіх рівнів освіти, наприклад, при районній організації товариства мисливців.

До статті 18(Автори помилково вказали статтю 22).

Стаття забороняє розведення тварин зі спадково закріпленою агресивністю. До них належить група порід бійцівських собак (ротвейлер, буль-тер'єр, американський і стафордширський тер'єр та інші). Мисливські породи собак до таких тварин не відносяться.

В абзаці третьому частини другої цієї статті вказано, що заборона примушування до нападу одних тварин на інших не поширюється на випадки використання собак мисливських, Інших ловчих звірів та птахів.

До статті 20(автори помилково вказали статтю 24).

Стаття 33 Закону України "Про мисливське господарство та полювання" не передбачає сезонних чи вікових обмежень щодо відстрілу і відлову хижих та шкідливих тварин, в тому числі вовка і лисиці.

Заборона полювання на мігруючі види мисливських тварин під час їх повернення до місць розмноження, тобто заборона весняного полювання на диких гусей та качок реалізована Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про мисливське господарство та полювання" (ВРУ № 1695-ІУ від 20.04.2004).

Абзац 7 частини другої статті 20 Закону України "Про захист тварин від жорсткого поводження вимагає проведення етичної експертизи лише у випадках добування мисливських тварин на територіях природно заповідного фонду для наукових та екопросвітницьких цілей.

Що стосується селекційного і вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин, відстрілу та відлову хижих і шкідливих тварин на територіях природно – заповідного фонду, то ці питання регулюються статями 32 і 33 Закону України "Про мисливське господарство та полювання".

Враховуючи вищевикладене, Мінприроди та Держкомлісгосп вважає недоцільним перегляд вказаних статей Закону України "Про захист тварин від жорсткого поводження".

Щодо можливого закриття полювання на пернату дичину, в зв'язку з можливими випадками захворювання на пташиний грип, повідомляємо.

Відповідно до наказу Держкомлісгоспу від 26 травня 2006 року № 122 "Про проведення полювання на пернату дичину в мисливський сезон 2006/2007 року", погодженого з Мінприроди, МВС, МОЗ, Державним департаментом ветеринарної медицини Мінагрополітики, Інститутом зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ, зареєстрованого у Мін'юсті 05 червня 2006 року за № 675/212549, полювання на пернату дичину може проводитися до 1 січня 2007 року, в тому числі на гусок (сіру, білолобу велику та гуменника) до 28 січня 2007 року. Згідно з пунктом З зазначеного вище наказу зобов'язано Комітет лісового і мисливського господарства Автономної Республіки Крим, обласні управління лісового господарства, державне підприємство "Севастопольське досвідне лісомисливське господарство" за узгодженням із Республіканським комітетом Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, державними управліннями охорони навколишнього природного середовища в областях, м. Севастополі, закривати полювання на окремий вид або всі види пернатої дичини в мисливських угіддях окремого користувача, району та регіону при виникненні або загрозі поширення особливо небезпечних хвороб, у тому числі, спільних для тварин і людей.

У зв'язку Із загрозливою епізоотичною ситуацією полювання на пернату дичину закрито у Полтавській та Хмельницькій областях, в деяких районах Миколаївської та Сумської областях. Відповідно до протоколу № 8 засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України від 24 листопада 2006 р. рекомендовано Державним надзвичайним протиепізоотичним комісіям при Раді міністрів Автономної Республіки Крим та облдержадміністраціях розглянути питання щодо доцільності закриття полювання на пернату дичину в період мисливського сезону 2006 року на їх територіях.

Стосовно зменшення віку допуску до володіння громадянами мисливською зброєю з 21 до 18 років Інформуємо, що розроблено проект Закону України "Про зброю", який пройшов перше читання у Верховній Раді України, в якому передбачено придбання дозволу на користування вогнепальною мисливською зброєю особам з 18 років.

Крім того зазначаємо, що відповідно до Указу Президента України від 23.05.2005 № 837/2005 "Про невідкладні заходи у сфері збереження, відтворення та раціонального використання мисливських тварин" Кабінету Міністрів України доручено вжити додаткових заходів щодо забезпечення удосконалення державної політики у цій сфері та посилення державного контролю за додержанням вимог законодавства у процесі ведення мисливського господарства. На виконання вимог зазначеного Указу Президента України та відповідного доручення Кабінету Міністрів Укра'їни Міністерством разом із іншими центральними органами виконавчої влади розробляються додаткові заходи щодо охорони, використання та відтворення мисливських тварин, посилення боротьби з браконьєрством.

Розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань мисливського господарства та полювання, охорони, використання і відтворення тваринного світу", змін та доповнень до законів України "Про мисливське господарства та полювання", "Про тваринний світ", Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального Кодексу України, які у встановленому порядку будуть направлені на розгляд верховної Ради України.

Передбачається подальше удосконалення державного управління і контролю в галузі охорони та використання природних ресурсів, в т.ч. і в галузі тваринного світу, які на сьогоднішній день є надзвичайно актуальними. В процесі реформування Ваші пропозиції будуть братися до уваги.

З повагою Заступник Міністра П. Большаков