Главная / 2010 / Оружие и охота №5

Громадська організація Всеукраїнське обєднання зброярів

липні 2005 року в Києві відбулися установчі збори Громадської організації "Всеукраїнське об'єднання зброярів", а у вересні цього ж року організація була зареєстрована Міністерством юстиції як юридична особа.

На цей час колективними членами Об'єднання є 32 підприємства й організації з 15 регіонів України, сфера діяльності яких пов'язана з розробкою, виготовленням і реалізацією мисливської, спортивної зброї та боєприпасів до неї, спеціальних засобів самозахисту, у т.ч. 2 періодичні видання й страхова компанія.

Об'єднання створене з метою вирішення проблемних питань, загальних для всіх українських збройових підприємств.

Основни напрямки діяльності :

— аналіз законодавчої й нормативно-правової бази з обігу зброї в Україні з метою підготовки пропозицій для їхнього корегування;

— участь у розробці проекту Закону України про зброю;

— підготовка пропозицій про включення до законодавчих актів норм, які визначали б полювання, як важливу галузь історичної й національної спадщини українського народу, розвиток якої сприяє поінформованості громадян в екологічній сфері, питаннях охорони й відтворення тваринного й рослинного світу, вивченню культури поводження зі зброєю;

— спільна з фахівцями дозвільної системи МВС України робота з удосконалення діючих нормативних актів, що регулюють обіг зброї в Україні;

— активна співпраця з органами законодавчої й виконавчої влади при розробці нових нормативних документів.

Об'єднання зброярів є членом Громадської колегії Держкомпідприємництва України. Це дає можливість Об'єднанню брати участь у засіданнях колегії, громадських слуханнях і консультаціях, надавати пропозиції та зауваження до проектів нормативно-правових актів з питань соціального захисту суб'єктів підприємництва, реформування системи дозволів, питань ліцензування й сертифікації, які розробляє або погоджує комітет.

Вся ця робота носить довгостроковий характер і спрямована на відродження й розвиток збройових традицій, полювання й стрілецького спорту в Україні, захист прав і спільних інтересів членів Об'єднання.

Об'єднання планує свою роботу так, щоб всі підприємства й організації, діяльність яких пов'язана з обігом цивільної зброї, бачили в ньому помічника-консультанта і могли б в будь-який момент одержати корисну й вичерпну інформацію з напрямку діяльності організації.

Об'єднання зброярів — всеукраїнська громадська організація, що поєднує своїх членів на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав, свобод і можливостей.

Об'єднання зброярів створене з метою захисту правових, соціальних, економічних, творчих, спортивних і інших інтересів своїх членів.

Основні завдання Об'єднання:

— представляти й захищати свої законні інтереси й законні інтереси своїх членів в органах державної влади й громадських організаціях;

— отримувати від органів державної влади й органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

— узагальнювати практику використання законодавства з питань виробництва, ремонту, модернізації, купівлі й продажу цивільної зброї, вносити пропозиції по вдосконаленню законодавства;

— брати участь у відпрацюванні проектів нормативно-правових актів, що стосуються обігу зброї;

— сприяти членам Об'єднання, фахівцям з питань розробки, виробництва, ремонту, модернізації, купівлі й продажу цивільної зброї в навчанні, проведенні семінарів із цих питань, у т.ч. у рамках міжнародних програм;

— брати участь у впровадженні науково-технічних досягнень у виробництво, ремонт, модернізацію цивільної зброї;

— брати участь у проведенні експертного аналізу й оцінки проектів національних стандартів України по напрямку зброї та боєприпасів до неї, що розроблюються згідно "Програми перегляду діючих в Україні міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року, і приведення їх у відповідність із угодою про технічні бар'єри у торгівлі Світової організації торгівлі";

— ініціювати приєднання України до Постійної міжнародної комісії Брюссельської конвенції про взаємне визнання клейм ручної вогнепальної зброї;

— розвивати й пропагувати масовий стрілецький спорт в Україні;

— брати участь у виконанні комплексу робіт із приведення нормативної документації й технічного забезпечення випробувальних лабораторій до сучасного рівня;

— надавати інформаційну підтримку членам Об'єднання в питаннях, що стосуються більш широкого застосування деяких схем сертифікації продукції (сертифікація серійної продукції без обстеження виробництва; визнання сертифікатів відповідності, виданих в інших країнах і ін.);

— здійснювати поширення інформації про діяльність Об'єднання й пропагувати свої ідеї.

Умови й порядок прийому:

Об'єднання зброярів діє на основі рівноправності його членів, самоврядування, законності, добровільності членства й участі в його діяльності.

Колективними членами Об'єднання можуть бути колективи підприємств і організацій, які сприяють його діяльності, визнають і виконують положення Статуту.

Питання про прийняття колективних членів вирішується Радою Об'єднання на основі заяв. Колективні члени Об'єднання реалізують свої права й обов'язки через своїх представників.

Члени Об'єднання мають право:

— обирати й бути обраними в керівні й контрольно-ревізійні органи Об'єднання, брати участь у їхній роботі й заходах, які проводить Об'єднання;

— брати участь у керуванні справами Об'єднання шляхом обговорення, голосування й прийняття рішень із питань його діяльності;

— пропонувати включення будь-яких питань до порядку денного Загальних зборів Об'єднання;

— одержувати необхідну інформацію про діяльність Об'єднання.

Члени Об'єднання зобов'язані:

— виконувати вимоги Статуту, рішення керівних органів Об'єднання, брати активну участь у пропаганді мети, завдань і досягнень Об'єднання;

— сплачувати вступний і членські внески.

Статутні органи Об'єднання

Статутними органами Об'єднання є: Загальні збори Об'єднання, Рада Об'єднання, Президент Об'єднання, Віце-президенти, Виконавча дирекція, Ревізійна комісія.

Вищим керівним органом Об'єднання є Загальні збори Об'єднання.

У період між Загальними зборами керівництво діяльністю Об'єднання здійснюється Радою Об'єднання.

Роботою Ради Об'єднання керує Президент Об'єднання.