Главная / 2004 / Оружие и охота №4

ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про рибне господарство"

Цей Закон визначає правові економічні соціальні та організаційні засади рибогосподарської діяльності, порядок взаємовідносин між державними органами управління i користувачами водних живих pecypciв у процесі їх вивчення, охорони, відтворення i раціонального використання.

Пропонуємо читачеві проект Закону України "Про рибне господарство" (скорочений варіант), розроблений замість проекту постанови "Про затвердження Порядку здійснення любительського і спортивного рибальства" (див. журнал "Зброя та Полювання", № 2, 2004 р.) з урахуванням деяких зауважень, висловлених зацікавленими відомствами та установами.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значені:

аквакультура – цілеспрямоване використання рибогосподарських водних об'єктів (їx ділянок) для одержання максимальних обсягів корисної біологічної сільськогосподарської продукції – риб, молюсків, безхребетних, водоростей, інших водних організмів шляхом їx штучного розведення. Аквакультура поділяється на лімнокультуру (аквакультуру в прісних водах) та марікультуру (аквакультуру в морських водах);

анадромні види риб – види риб, які здійснюють нагул у морських водах а для нересту мігрують у пpicнi води;

відтворення водних живих pecypсів – природне чи штучне (розведення, переселення тощо) поновлення чисельності водних живих pecypciв (ретрансформація), яка зменшується в процесі їх використання чи природної смертності;

відповідальне рибальство – збереження водних живих ресурсів, яке забезпечує їх довгострокове використання, з урахуванням специфіки функціонування природних екосистем i збереження біологічного різноманіття;

внутрішні рибогосподарські водні об'єкти – водні об'єкти (їх ділянки) на території України, що використовуються для рибогосподарської діяльності;

водні живі ресурси – сукупність водних організмів (гідробіонтів), життя яких неможливе без перебування у воді. До водних живих pecypciв належать прісноводні, морські, анадромні та катадромні види риб на вcix стадіях розвитку; круглороті; морські ссавці; водні безхребетні, у тому числі молюски, ракоподібні, черви, голкошкірі, губки, кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку, водорості та інші водні рослини;

каботажне плавання – провадження судном флоту рибної промисловості під Державним прапором України рибогосподарської діяльності в межах Азово-Чорноморського басейну з метою промислу, переробки, транспортування водних живих pecypciв та продукції з них без права заходження в іноземні порти;

катадромні види риб – види риб, які здійснюють нагул у прісних водах, а для нересту мігрують у морські води;

квота вилову – частка загальнодопустимого вилову (ліміту) водних живих pecypciв, що встановлюється для кожної юридичної чи фізичної особи, яка здійснює спеціальне використання окремого виду або групи видів водних живих pecypciв;

користувачі водних живих pecypciв – суб'єкти господарювання та фізичні особи, які здійснюють використання водних живих pecypciв;

конвенційний район – частина відкритих вод Світового океану, на яку поширюється дія міжнародних договорів щодо регулювання промислу водних живих pecypciв;

ліміти спеціального використання водних живих pecypcів – встановлені обсяги вилучення з природного середовища (вилову, добування, збирання) водних живих pecypciв;

оренда рибогосподарських водних об'єктів (їx ділянок) – здійснюване на підставі договору строкове, платне володіння i користування рибогосподарськими водними об'єктами (їх ділянками);

охорона водних живих pecypciв – система заходів, спрямованих на здійснення контролю та запобігання порушенням фізичними та юридичними особами законодавства з питань збереження i раціонального використання водних живих pecypciв;

переробка водних живих pecypciв – зміна первинних властивостей гідробіонтів із застосуванням різноманітних способів технологічної обробки (охолодження, заморожування, соління, копчення, сушіння, обробка консервантами, кислотами, лугами чи ферментами, фізико-хімічна, біологічна, термічна обробка, консервування, подрібнення, розбирання тощо);

(правила промислу водних живих pecypciв – правила, що |встановлюють порядок та умови вилучення з природного середовища (вилову, добування, збирання) водних живих pecypciв (далі – правила);

продукція промислу українського походження – piзнi види харчової, технічної кормової, медичної та іншої продукції, виробленої з водних живих pecypciв резидентами, у тому числі на суднах флоту рибної промисловості під Державним прапором України;

промисел водних живих рecypciв (далі – промисел) – рибогосподарська діяльність, пов'язана з використанням (вилученням, прийманням, переробкою, зберіганням, транспортуванням тощо, в тому ,числі постачанням палива, води, тари, продуктів для функціонування суден флоту рибної промисловості та їх екіпажів) відновлюваних водних живих pecypciв у рибогосподарських водних об'єктах;

район промислу – рибогосподарський водний об'єкт (його ділянка), в якому здійснюється промисел;

режим – встановлений на відповідний строк сукупність вимог та правил, що уточнюють, доповнюють або скасовують діючі правила з метою оптимізації кількісного та як&#