Главная / 2000 / Оружие и охота №1

Тваринний світ України в нумізматиці

Тваринний світ України в нумізматиці

Гербовий орел — державницький символ, що давно одержав "прописку" на лицьовому боці — аверсі — монет багатьох країн світу (недарма аверс монети в просторіччі називають "орлом"), являєсобою зображення більш-менш стилізоване, а почасти і просто фантастичне (згадайте птахів з двома головами). Сюжети більш реалістичного характеру, які відтворюють образи живої природи, все частіше можна зустріти в малих мистецьких формах, до яких відноситься і монетна графіка. Тут, як правило, художники показують птахів і звірів, що розповсюджені саме на територіях країн-емітентів монет. Тварини на монетах часто зображені в оточенні елементів природного ландшафту, о характерний для ареалів їх розповсюдження, завдяки чому ми одержуємо певнуінформацію про особливості способу життя того чи іншого представника тваринного та рослинного світу. Монети багатьох країн світу присвячені тваринам, що знаходяться під охороною або ж особливим піклуванням держави. А деякі з тварин, що зображені на монетах, вважаються національними символами.

Визначне місце у монетній програмі Національного банку України посідає серія "Флора і фауна України", яка демонструє розмаїття природи нашої країни. Серія була започаткована у травні 1998 р.випуском монет, присвячених 100-річчю з дня заснування біосферного заповідника "Асканія-Нова". На лицьовому боці монет — срібної номіналом 10 гривень та нейзільберової номіналом 2 гривні — розміщено зображення малого Державного герба України на тлі степового пейзажу, що складається з окремих видів флори і фауни цього всесвітньовідомого заповідника цілинного степу у Херсонській області. На зворотному боці (реверсі) монет розміщено композицію, яку складають із зображення герба роду Фальц-Фейнів (Ф.Е. Фальц- Фейн — перший господар заповідника, видатний вчений), степової кам’яної баби та динамічної групи тварин, які свого часу акліматизувались в заповіднику.

Останнім часом колекціонери одержали від Нацбанку ще кілька "подарунків". Один з них — пам’ятні монети номіналом 10 гривень (срібло) та 2 гривні (нейзільбер), присвячені "мешканцю" Червоної книги України — степовому орлу. Цей птах — представник рідкісного виду з родини яструбових, розповсюджений на розлогах цілинного українського степу. Найбільша кількість степових орлів постійно утримується у зоопарку "Асканія-Нова". На реверсіобох монет розміщені зображення орла степового, який летить над асканійським степом, та кругові написи: ОРЕЛ СТЕПОВИЙ та aquila rapaX. Після випуску в обіг монет із зображенням степового орла — вправного крилатого мисливця, що здавна вважався символом українського козацтва — Національний банк України у грудні 1999 р. випустив у обіг нові пам’ятні монети, присвячені одному з представників родини соневих — тихій і мирній тваринці. Маленьке звірятко — соня садова — єдиний вид гризунів цієї родини, який розповсюджений в районах Полісся та Лісостепу, занесений до Червоної книги України. На реверсі цих монет зображена тварина, що сидить на малиновій гілочці, а також зроблені по колу написи: СОНЯ САДОВА та eliomys quercinus. Монети номіналом 2 гривні виготовлені з нейзільберу, а номіналом 10 гривень — зі срібла.

На аверсі всіх монет "Орел степовий" та "Соня садова" змальований малий Державний герб у обрамленні стилізованого вінка, утвореного із зображень окремих представників флори і фауни України, та написи, що позначають номінали, країну та рік випуску монет.

Автор ескізів монет серії "Флора і фауна України" художник і скульптор В. Дем’яненко.