Главная / 2006 / Оружие и охота №12

До питання про дослідженнябойових властивостей пістолетних набоїв,спорядженихеластичними кулями несмертельної дії.

.

Роман ЗАХАРЧЕНКО.

Примечание.Таблицы и иллюстрации Вы увидите в самое ближайшее время.

Наша держава постійно намагається бути на рівні європейських стандартів. Це стосується всіх аспектів її суспільно-політичного життя, починаючи від побутового і закінчуючи загальнодержавним рівнем. Величезний вклад на цьому шляху внесло б загальне вирішення проблем обігу зброї в Україні, тобто прийняття Закону України "Про зброю".

Відсутність такого вкрай важливого нормативного акту, породжує багато невирішених питань, розбіжностей дефініцій та формулювань у процесі державного регулювання обігу вогнестрільної зброї*. Підзаконні та відомчі нормативні акти роз'яснюють поняття вогнестрільної зброї, хоча доречніше цю функцію доручити експерту, який керується відповідною методикою дослідження. Звідси виникають протиріччя між нормативними актами і результатами експертних досліджень.

Долаючи ці протиріччя, практика, як правило, спирається на коментарі до відповідних статей ККУ та на висновки судово-балістичної експертизи. Така схема вирішення питання про віднесення об'єктів до категорії вогнестрільної зброї за участю експерта-баліста донедавна задовольняла слідчу та судову практики.

Проте останнім часом у суспільно-політичному житті значної ваги набув так званий людський фактор. Зокрема з прийняттям деяких нормативних актів, розширилися рамки законного самозахисту громадян України окремих професій від суспільно-небезпечних посягань на їх життя та власне майно. З урахуванням гуманізації дій підрозділів органів внутрішніх справ під час несення служби та позаслужбовий час, з'явилися нові види зброї з характеристиками, які не вписуються в поняття норм ККУ, а іноді навіть протирічять їм.

Мова йде про зброю послабленої дії і боєприпасів до неї, іноді її ще називають зброєю "несмертельної дії" або зброєю самозахисту, застосування якої на певний проміжок часу позбавляє особу можливості застосовувати або продовжувати протиправні дії і в той же самий час не загрожує настанню незворотних змін в стані його здоров'я.

Тимчасова нейтралізація особи досягається головним чином за рахунок використання спеціального набою заводської (фабричної) зборки, які відповідають технічним умовам виробника. Дані набої, які зібрані на підприємстві у відповідності зі всіма вимогами технічних умов, володіють такою мінімальною уражаючою здатністю (питомою кінетичною енергією), яка не забезпечує нанесення людині небезпечних для життя або смертельних ушкоджень. Внаслідок чого, дана зброя отримала назву "несмертельної дії" та не може бути віднесена до категорії вогнестрільної.

Протягом останнього часу, у зв'язку з введенням в обіг такого виду зброї шляхом надання дозволів на право володіння певним категоріям громадян, в діяльності правоохоронних органів виник ряд труднощів, пов'язаних зі здійсненням контролю над обігом даної зброї та боєприпасів до неї. Труднощі пов'язані з тим, що окремі вироби, котрі офіційно заявлені виробником як пристрої для відстрілу набоїв несмертельної дії ті, що не є вогнестрільною, за принципом дії підпадають під визначення даної категорії, тому що в них присутні всі критерії вогнестрільної зброї.

Наявно випливає очевидна невідповідність між цільовим призначенням виробу, вказаним виробником, і його фактичними характеристиками та показниками. У зв'язку з цим виник так званий "подвійний стандарт" існування даної зброї в державі. З однієї сторони дана зброя нормами ККУ, Постановою №3 Пленуму Верховного суду України від 26 квітня 2002 року та наказами дозвільної системи визнана як не вогнестрільна, з іншої сторони результати досліджень фахівців в галузі зброєзнавства експертної служби МВС України свідчать про те, що дана зброя може бути віднесена до категорії вогнестрільної. Результати досліджень фахівців експертної служби знайшли вже сво